Systemów bariery

System parkingowy typu  “Shafa MIB” szczególnie nadaje się do zastosowań przy dużych obciążeniach cyklicznych  i skomplikowanych  wymog kontroli.